Thứ Bảy, Tháng Chín 23/09/2017

Bò tót nổi điên, chim ưng gây chiến với cú mèo

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Thế giới động vật muôn màu đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc thú vị như sự chào đời của chú gấu trúc con đầu tiên trong năm 2016 hay chim ưng nhỏ cố cướp thức của cú mèo.