Sáng nay, sỹ tử làm bài thi trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi là 180 phút, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Dưới đây là đề thi chính thức của kỳ thi:

Đề thi chính thức môn Ngữ văn, trang 1. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề thi chính thức môn Ngữ văn, trang 2. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)