100% dang bo da hoan thanh viec to chuc dai hoi nhiem ky 2020-2025 hinh anh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12. (Ảnh: Mạnh Hà/TTXVN)

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã diễn ra vào ngày 30/10 tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Tháng 10/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mưa lũ thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung, đồng thời là thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và hoàn thành báo cáo kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tính đến hết ngày 29/10/2020 có 67/67 (100%) đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu được 3.330 đồng chí vào Ban Chấp hành các Đảng bộ, 1.084 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,5%; trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao; cơ bản không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, vận động, tác động bởi lợi ích nhóm.

Thành công của đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tạo khí thế mới, vận hội mới, làm cơ sở tổ chức cho Đại hội 13 của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

[Cả nước có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy, 28 Bí thư Tỉnh ủy thế hệ 7X]

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 khóa 12 và Đại hội 13 của Đảng; tích cực tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12; tham mưu Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa 12, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Quốc hội khóa 15; tham mưu việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và kiện toàn nhân sự chính quyền các cấp Nhà nước sau Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định; tham mưu thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định, nhất là đối với 268 đồng chí tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong tháng 10/2020.

Thời gian tới, trong bối cảnh vừa phải hoàn thành chương trình công tác năm, chương trình công tác của nhiệm kỳ, tham gia chuẩn bị tổ chức Đại hội 13 của Đảng, toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19; khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt, thiên tai gây ra, góp phần ổn định cuộc sống người dân, đồng thời tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

100% dang bo da hoan thanh viec to chuc dai hoi nhiem ky 2020-2025 hinh anh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngành tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15. Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa 12 và Đại hội 13 của Đảng.

Trong đó, ngành tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa 12; hoàn thành Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội 13 của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại theo chương trình, kế hoạch, nghị quyết năm 2020 về công tác xây dựng Đảng.

Ngành tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội 13 của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Toàn ngành nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội đảng bộ các cấp góp phần tạo khí thế sôi nổi chào mừng Đại hội 13 của Đảng; tuyên truyền việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; đồng thời chuẩn bị chấm sơ khảo, chung khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ năm - năm 2020…/.

(TTXVN/Vietnam+)