(Nguồn: lhmcambodia.com)

Viện Thống kê Quốc gia Campuchia ngày 7/10 đã công bố kết quả điều tra kinh tế-xã hội năm 2014, theo đó, nước này hiện có khoảng 3 triệu hộ gia đình với tổng dân số hơn 15 triệu người, gồm hơn 7 triệu nam giới và gần 8 triệu nữ giới, trong đó khoảng 8 triệu người ở độ tuổi lao động, từ 15-64 tuổi.

Khoảng hơn 50% dân số nước này được sử dụng nguồn nước sạch vào mùa mưa và khoảng 60% vào mùa khô.

Tỷ lệ sử dụng nhà vệ sinh cải tạo tại các hộ gia đình khoảng 56%. Tỷ lệ biết chữ từ 6 tuổi trở lên đạt 75%, trong đó nữ giới đạt 70% và nam giới 80%. Gần 85% trẻ em từ 6-11 tuổi được đến trường.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng cao cấp Bộ Kế hoạch Campuchia Chhay Than đã đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng kịp thời đưa ra kết quả thống kê xã hội, góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho việc hoạch định chính sách quốc gia.

Kết quả điều tra sẽ giúp Chính phủ Campuchia xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Năm 2014, Campuchia còn tiến hành điều tra, thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả cho thấy nước này có khoảng 1,9 triệu hộ nông nghiệp với gần 9 triệu nông dân. Diện tích canh tác nông nghiệp đạt 3,1 triệu ha, cho ra lượng sản phẩm đóng góp 1/3 tổng sản phẩm quốc nội./.