An Giang: Hiep thuong thong nhat co cau dai bieu Quoc hoi, HDND hinh anh 1Hội nghị thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 6/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, hội nghị nhất trí tổng số đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang được bầu là chín đại biểu. Trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là năm, đại biểu do Trung ương giới thiệu là bốn đại biểu.

Cơ cấu định hướng khung làm căn cứ để giới thiệu ứng cử gồm lãnh đạo chủ chốt tỉnh một người, đại biểu chuyên trách một người, đại biểu quân đội một người, đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân một người, cơ cấu hướng dẫn là một người do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực hiệp hội, nghiệp đoàn sản xuất kinh doanh,…

Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu là 12 người, gồm dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử hai người thuộc dân tộc Khmer, đại diện phụ nữ là sáu người và tái cử bốn người.

Trên tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất cũng nhất trí tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh là 16 đơn vị.

[Hà Giang thông qua số người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp]

Để đảm bảo cho sự lựa chọn, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X gồm 63 người; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 103, qua các bước hiệp thương chọn ra 63 người để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới.

Trong 103 người được giới thiệu ứng cử khối Đảng 18 người; khối Nhà nước 28 người; khối lực lượng vũ trang ba người; khối tư pháp một người; khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các thành phần khác là 53 người.

Cơ cấu, thành phần đại diện phụ nữ ít nhất chiếm 35%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 15%; đại biểu là người ngoài Đảng từ 10% trở lên; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.

Tại hội nghị hiệp thương, tất cả các đại biểu đã biểu quyết nhất trí về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026./

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)