Ấn tượng với cảnh di cư của các gia đình du mục trên đồng cỏ mùa Hè

Vào đầu tháng Sáu hằng năm, khoảng 1.000 gia đình du mục dân tộc Kazak và 400.000 con gia súc của họ sẽ có một chuyến đi đến đồng cỏ mùa Hè ở huyện Phú Hải của địa khu Altay, Tân Cương.
Lan Phương (Vietnam+)