Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Sự kiện Việt Nam đăng cai Đại hội Các cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 là cơ hội để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò với thế giới và góp phần đưa vị thế Kiểm toán Nhà nước Việt Nam lên tầm cao mới./.