Bài 3: Chùm ảnh: Người nông dân “lập trình tư duy” làm kinh tế

Hệ thống học tập và hành động về giới, một phương pháp tăng quyền được thực hiện bởi chính cộng đồng, nhằm tăng quyền cho phụ nữ-nam giới để họ tự chủ trong cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)