Bi thu Thanh uy TP.HCM: Phai phat huy suc dan, cham lo cho dan hinh anh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), đón Xuân Ất Mùi 2015 và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những kết quả đạt được trong năm qua và những việc cần thực hiện trong năm 2015 của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố mang tên Bác.

Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn này.

- Thưa đồng chí Bí Thư Thành ủy, năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp năm mới, xin đồng chí đánh giá về những thành công trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố trong năm qua?

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ với trọng tâm là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nỗ lực thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa GDP tăng 9,6%, quý sau cao hơn quý trước chất lượng tăng trưởng được cải thiện theo hướng tích cực thu ngân sách tăng 11,39%, vượt 11,4% so với dự toán chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,65% so với tháng 12 năm 2013, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua và cách rất xa so với dự báo, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của thành phố có bước phát triển tích cực hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ góp phần thiết thực vào quá trình phát triển chất lượng chăm sóc sức khỏe được nâng lên.

Đây là kết quả từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cùng với đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất từ chương trình kích cầu đầu tư, chương trình “nối kết ngân hàng-doanh nghiệp” nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc kinh tế thành phố đẩy mạnh chương trình bình ổn, phát triển thị trường, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Đảng bộ, chính quyền thành phố nhận thức sâu sắc là mọi nỗ lực phát triển kinh tế đều nhằm mục đích chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đã đưa hộ nghèo thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống chỉ còn 1,35%, số hộ cận nghèo còn 2,78%. Mỗi năm, thành phố tạo ra trên 120.000 chỗ làm việc mới thu hẹp dần chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân cư bộ mặt nông thôn thay đổi khá rõ nhờ các giải pháp đồng bộ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2014, GDP bình quân đầu người thành phố đạt 5.131 đôla Mỹ, tăng 12,89% so với năm 2013.

- Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đã có những cách làm sáng tạo và đột phá trong việc triển khai các chính sách, chủ trương của Đảng, Chính phủ áp dụng vào thực tiễn của thành phố. Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm triển khai các chương trình, chính sách để có được kết quả cao nhất?

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương của cả nước, đều phải nỗ lực hết sức để triển khai có hiệu quả nhất những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Không chỉ trong năm 2014 mà các năm qua, khi triển khai bất cứ chủ trương, chính sách gì, tập thể lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận thức và kiên trì thực hiện theo các nguyên tắc, đó là: Phát triển nhanh và bền vững gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình càng khó khăn, càng phải thấm nhuần quan điểm “phát huy sức dân, chăm lo cho dân,” thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo cho cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phải thực sự coi trọng nhiệm vụ then chốt, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trục xuyên suốt để xây dựng Đảng, để đánh giá, bố trí đúng cán bộ, phát huy nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc bám sát thực tiễn, dự báo sát, đúng, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt kết quả cao nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phải chú trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình hiệu quả chủ động sửa đổi, điều chỉnh theo thẩm quyền và chủ động phối hợp với các bộ, ngành, kiên trì đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, kiến nghị cho thành phố thực hiện thí điểm những cơ chế, chính sách mới để khai thác tối đa thế mạnh, phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò thành phố.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống chủ động hợp tác kinh tế-xã hội với các tỉnh, thành trong nước mở rộng, phát triển thị trường.

- Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thế và lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Xin đồng chí cho biết những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2015?

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa so với những năm trước, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phát triển thị trường đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển nhằm đạt được cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội 2016-2020.

Trong năm 2015, thành phố phải triển khai mạnh các giải pháp mang tính trung hạn, dài hạn, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Thành phố không chỉ giữ tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2014, mà coi trọng chất lượng tăng trưởng, coi trọng phát triển bền vững, trên cơ sở thúc đẩy 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, tạo chuyển biến rõ rệt trong chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ điều kiện thực tiễn thành phố có căn cứ để chọn, xác định danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi giá trị toàn cầu mà thành phố có lợi thế cạnh tranh để đầu tư phát triển, xây dựng sản phẩm mang thương hiệu thành phố tham gia vào chuỗi cung ứng.

Thành phố cũng tập trung chăm lo đời sống nhân dân triển khai các giải pháp đồng bộ, sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với toàn bộ 56 xã nhân rộng các giải pháp giảm nghèo bền vững để sớm đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 4 rà soát kỹ số hộ dân chưa có nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh, để huy động các nguồn lực đảm bảo cung cấp, đáp ứng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân với giá thống nhất toàn thành phố tạo bước đột phá trong giải quyết tình trạng quá tải tại một số bệnh viện chuyên khoa và đa khoa lớn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thành phố tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có những điểm sáng trong phát triển kinh tế mà còn có những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết những kết quả trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua và kế hoạch những năm tiếp theo của Đảng bộ thành phố?

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Đảng bộ thành phố ra sức khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình. Đó là cốt lõi của việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trọng tâm của việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm là tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ thành phố với nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, giải quyết thiết thực, có hiệu quả các vấn đề bức xúc của dân.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn suy nghĩ, trăn trở trong mọi chủ trương, chính sách liên quan đến dân phải xuất phát từ nguyện vọng của dân, phải thuận lòng dân để đề ra chủ trương, chính sách cho đúng, cho trúng lấy sự đánh giá của người dân, nhất là kết quả chăm lo đời sống, giải quyết vấn đề bức xúc của dân làm thước đo sự phù hợp của chính sách, thước đo trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí có trách nhiệm trực tiếp gặp gỡ công nhân, nông dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đồng bào các giới để lắng nghe, tìm hiểu, bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thành lập các tổ công tác gặp gỡ doanh nghiệp để thảo luận cách tiếp cận vốn, cách tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, để hiểu thủ tục hành chính nào đang gây ách tắc đối với nhân dân và doanh nghiệp mà khẩn trương bổ sung, sửa đổi.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) mỗi cấp ủy đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu lựa chọn vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của đảng bộ mình, những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, gây bức xúc trong nhân dân để khắc phục, giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

- Năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng bộ thành phố... Xin đồng chí cho biết những công việc trọng tâm của thành phố để triển khai các nội dung quan trọng này?

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của đất nước, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh - nơi đã diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược, giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc là dịp để bồi dưỡng trong Đảng bộ và nhân dân thành phố lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, về Đảng ta, để càng thấm thía và biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, sự hy sinh vô bờ bến của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ, đồng bào, đồng chí ở mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, vì độc lập, tự do, thống nhất, vì chủ quyền Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, nay là Thành phố Hồ Chí Minh luôn “đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một dạ kiên trung bất khuất”, cùng miền Nam Thành đồng Tổ quốc đã “đi trước về sau”, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong mỗi chiến công của thành phố đều có máu xương, công sức và trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền đất nước. Với ý nghĩa sâu sắc và trọng trách thiêng liêng đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bằng cả trái tim, nguyện nỗ lực cùng với cả nước tổ chức thành công những hoạt động kỷ niệm, làm thật tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng niềm tin sâu sắc vào sức mạnh vô địch của nhân dân, vào tương lai tươi sáng của con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng phải ra sức chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, là cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ ta.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội X Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XII của Đảng, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, quán triệt những điều Bác Hồ căn dặn trong xây dựng Đảng để kiểm điểm trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong Đảng bộ chủ động, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp để có các giải pháp chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện tốt những việc như vậy sẽ là nhân tố để tổ chức thành công kỷ niệm các ngày lịch sử trọng đại, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, Đại hội X Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhìn thẳng vào sự thật, dù đã làm được khá nhiều việc, nhưng người dân thành phố vẫn chưa hài lòng, vẫn còn “kêu” nhiều, nhất là về thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Lãnh đạo thành phố tập trung quán triệt trong đội ngũ về thái độ, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, việc gì khó của dân mà cán bộ làm được thì phải ra sức thực hiện với trách nhiệm cao trong mối quan hệ với dân, cán bộ, đảng viên phải nhận cái khó về mình, không được đẩy cái khó, việc khó cho người dân.

Nói chung, dù có nhiều việc cần phải được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhưng Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức để công việc đạt kết quả tốt thì phải tập trung cho công tác cán bộ.

Đây là yếu tố quyết định phải tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác cán bộ, từ vấn đề quy hoạch cho đến đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá và sử dụng cán bộ nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ luôn hết lòng, hết sức phục vụ, chăm lo cho nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và cán bộ đảng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân. Đó chính là sức mạnh, là động lực mà mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, phải trở thành việc làm hàng ngày./.
Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)