Bo Chinh tri tien hanh kiem tra Ban Thuong vu Tinh uy Ninh Binh hinh anh 1Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 30/5, đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định số 716-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018, đoàn kiểm tra đã thông báo kế hoạch kiểm tra, gợi ý báo cáo tự kiểm tra và thống nhất lịch trình làm việc cũng như những vấn đề liên quan. Trong đó, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như khái quát đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng ở địa phương;

Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết quả thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư…

Tiếp nhận, chấp hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra và các nội dung kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thường xuyên tổ chức sơ kết và thực hiện tự kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thực hiện việc kiểm tra tại Ninh Bình lần này thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời đây là dịp để địa phương nhìn lại, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình triển khai và là cơ hội để địa phương được tiếp thu, học tập những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, kiểm tra là một nội dung quan trọng trong công tác Đảng nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sẽ phát hiện được những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cần tiếp thu đề cương hướng dẫn, kế hoạch kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình phải phát huy được trí tuệ tập thể, nội dung cần nêu bật được gương người tốt việc tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; những cảnh báo, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; việc xử lý, kỷ luật Đảng…

Đoàn kiểm tra phải gương mẫu, lắng nghe, nghiên cứu kỹ báo cáo, nắm bắt tình hình, phân công công việc cụ thể để đánh giá, nhận xét khách quan và báo cáo lên Bộ Chính trị trung thực kết quả làm việc, tình hình địa phương. Trong quá trình đoàn tiến hành kiểm tra, bên cạnh việc đề xuất, kiến nghị, địa phương cũng cần trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị./.
Thùy Dung (TTXVN/Vietnam+)