Bộ GTVT đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hạ tầng đường sắt

Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm và việc giao vốn này sẽ được thực hiện theo Luật Ngân sách.
Nhân viên tuần đường đang tiến hành kiểm tra hạ tầng ray đường sắt quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhân viên tuần đường đang tiến hành kiểm tra hạ tầng ray đường sắt quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh sửa đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (đề án), trong đó đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm.

Đối với công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đề xuất giao Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Với các công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, kiểm định, quan trắc và các công tác khác, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Để làm cơ cở triển khai thực hiện công tác bảo trì hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022, tránh trường hợp chậm triển khai thực hiện như các năm 2020-2021, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hàng năm trong nội dung Đề án và kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Theo đó, việc giao dự toán (giao vốn) bảo trì thực hiện theo Luật Ngân sách.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam ký hợp đồng đặt hàng với VNR thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên. Còn công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục bão lũ bước 2... thực hiện theo trình tự quy định pháp luật về xây dựng công trình, trong đó Cục Đường sắt Việt Nam giữ vai trò chủ đầu tư.

[Bộ GTVT ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia với VNR]

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giao VNR quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo hình thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2030.

Trong thời gian này, Bộ Giao thông Vận tải giao VNR xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; nghiên cứu xác định những tài sản phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản theo hình thức đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, VNR báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất giao toàn bộ 297 khu ga đường sắt cho Tổng công ty theo phương thức tính thành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tự chủ trong đầu tư, khai thác./.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, năm 2021 mặc dù việc ký hợp đồng đặt hàng thực hiện vốn bảo trì chậm nhưng đến nay công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ, đảm bảo được công tác giải ngân, không để tồn đọng hay xảy ra việc chậm nghiệm thu, ảnh hưởng nợ lương của các doanh nghiệp bảo trì.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục