Bộ GTVT nghiêm cấm gian lận đấu thầu, kiểm soát chất lượng công trình

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.
Nhà thầu thi công một dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhà thầu thi công một dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của đơn vị này.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, người đứng đầu, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình, dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình, dự án, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng; kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng…

['Người đứng đầu đơn vị phải trăn trở hơn nữa về dự án phụ trách']

Đối với quản lý thi công xây dựng công trình, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn như tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định công trình.

Với công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Riêng với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

“Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm. Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu,” Bộ trưởng Thể nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục