Ngày 30/5, các nước châu Phi và Mỹ Latinh đã khai mạc Diễn đàn bộ trưởng vì phát triển tại thành phố Brasilia của Brazil.

Diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm giảm bất bình đẳng xã hội, thúc đẩy hợp tác vì phát triển bền vững và xóa đói nghèo, được tổ chức trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil tháng tới.

Khai mạc Diễn đàn, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Helen Clark nhấn mạnh, châu Phi và Mỹ Latinh có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ về phát triển bền vững và xóa đói nghèo, ít nhất là thông qua hệ thống bảo vệ xã hội. Sự hợp tác như vậy và hợp tác Nam-Nam sẽ tìm ra các giải pháp phát triển phù hợp với đặc thù của mỗi nước.

Sự hợp tác này sẽ giúp các nước đạt được các mục tiêu phát triển trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) sau năm 2015, một thách thức quan trọng không chỉ đối với các nước đang phát triển mà cả đối với các nước phát triển.

Các nước Mỹ Latinh và châu Phi nhấn mạnh hai khối nước đang phát triển ở hai châu lục chỉ có thể thúc đẩy phát triển bền vững và xóa đói nghèo với ý chí chính trị cao và đầu tư xã hội lớn.

Giải quyết bất bình đẳng xã hội và giảm đói nghèo cần phải là trọng tâm của các chính sách kinh tế và tài chính để tăng cường các nguồn lực tăng trưởng và việc làm nhằm đưa người nghèo tham gia nền kinh tế, đồng thời đầu tư vào con người thông qua giáo dục, huấn luyện kỹ năng, các dịch vụ y tế và dinh dưỡng.

Nhiều nước châu Phi nêu rõ, chi tiêu của các chính phủ này vào các lĩnh vực hỗ trợ người nghèo như giáo dục, y tế, nông nghiệp và nước đã chiếm tới 70% tổng chi tiêu của chính phủ. Thực tế này cho thấy ý chí chính trị cao và hành động cụ thể để giảm nghèo đói và thực hiện các MDG vào năm 2015.

Các nước Mỹ Latinh nhấn mạnh vai trò của các chính sách tài chính lành mạnh trong thực hiện các chương trình xã hội.

Các nước châu Phi và Mỹ Latinh đều coi trọng việc tái phân phối thu nhập và các nguồn tài sản kể cả thông qua các chương trình bảo vệ xã hội như đã được thực hiện ở Mỹ Latinh.

Các nước Mỹ Latinh dẫn đầu thế giới về các chương trình xã hội thông qua hỗ trợ tài chính và dịch vụ y tế cho người nghèo. Các chương trình này là tiện nghi chủ chốt để giảm đói nghèo ở 18 nước Mỹ Latinh.

Tại Mỹ Latinh, có 25 triệu gia đình với 113 triệu người, chiếm 19% dân số khu vực, đã được hưởng các chương trình xã hội mới này.

Mặc dù quy mô lớn nhưng các chương trình xã hội nói trên chỉ chiếm 0,4% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của các nước Mỹ Latinh. Các nước châu Phi và Mỹ Latinh thỏa thuận các chương trình xã hội theo mô hình Mỹ Latinh là mô hình quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững và giảm đói nghèo ở châu Phi./.