SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 3 năm 2022 – Chubb vừa hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng quyền gia hạn danh mục đầu tư của Bộ phận Các dòng tài chính (Financial Lines – các sản phẩm bảo hiểm đối với các tổn thất tài chính và chi phí của chúng) của DUAL Châu Á tại Hồng Kông và Singapore. Chubb sẽ mua các tài sản kinh doanh bao gồm tài sản trí tuệ và các mô hình bảo lãnh phát hành từ DUAL ở cả Hồng Kông và Singapore và dự định thuê nhân viên bảo lãnh phát hành của DUAL.

Bà Verone Shek, Giám đốc Hoạt động và Bảo lãnh phát hành của DUAL Châu Á, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc Tích hợp hoạt động và Bảo lãnh phát hành của Các dòng tài chính của Chubb Châu Á và báo cáo trực tiếp với ông Jamie Park, Giám đốc Các dòng Tài chính khu vực của DUAL- Châu Á. Động thái này củng cố việc nhóm Chubb chịu trách nhiệm về sự phát triển liên tục của các doanh nghiệp thương mại nhỏ ở Châu Á. Các bên dự định tiếp quản quyền gia hạn danh mục khách hàng của DUAL và quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Để phục vụ tốt hơn phân khúc thương mại nhỏ, Chubb đã đầu tư vào con người, quy trình và sản phẩm của mình trong những năm qua. Thỏa thuận này càng thể hiện cam kết của Chubb trong việc mở rộng năng lực và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thương mại nhỏ.

Ông Grant Cairns, Giám đốc Khu vực về Bất động sản và Thương vong của Chubb Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Đây là một cơ hội thú vị để chúng tôi đẩy nhanh các kế hoạch tăng trưởng thương mại nhỏ của mình ở Hồng Kông và Singapore. Ở cả hai thị trường đang phát triển này, các chủ sở hữu thương mại nhỏ ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của bảo hiểm trách nhiệm quản lý và chuyên môn an toàn và ổn định. Chúng tôi mong muốn trở thành công ty bảo hiểm phù hợp để cung cấp bảo hiểm như vậy được hỗ trợ bởi dịch vụ giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường đã từng đoạt nhiều giải thưởng của chúng tôi”.

Ông Damien Coates, Giám đốc điều hành (CEO) của DUAL Châu Á – Thái Bình Dương phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng được ký kết thỏa thuận chuyển giao với Chubb, một công ty bảo hiểm các dòng tài chính hàng đầu ở khu vực Châu Á. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tập trung nỗ lực và nguồn lực vào thế mạnh cốt lõi của mình và thúc đẩy tăng trưởng ở các khu vực khác. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Chubb để đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch cho tất cả các bên liên quan”.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Chubb

Chubb là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong có cổ phiếu được giao dịch công khai lớn nhất thế giới. Với hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, Chubb cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong và tài sản cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Thông qua việc mua lại bởi các công ty tiền thân, Chubb Insurance Singapore Limited đã có mặt tại Singapore từ năm 1948. Chubb tại Singapore cung cấp kinh nghiệm bảo lãnh phát hành và quản lý rủi ro cho tất cả các loại bảo hiểm nói chung.

Các dịch vụ sản phẩm của công ty bao gồm các Dòng tài chính, Thương vong, Tài sản, Hàng hải, Công nghiệp cũng như các giải pháp bảo hiểm nhóm cho các doanh nghiệp lớn, đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, Chubb Singapore cũng cung cấp một bộ tùy chọn bảo hiểm Tai nạn & Sức khỏe và Cá nhân & Chuyên môn phù hợp thông qua các kênh phân phối bao gồm bancassurance (bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng), đối tác phân phối độc lập và đối tác chung sở thích..

Công ty mẹ Chubb Limited được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ (với mã chứng khoán: CB) và là một thành phần của chỉ số S&P 500. Với khoảng 31.000 nhân viên trên toàn thế giới, Chubb hiện có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và các địa điểm khác,

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại: www.chubb.com.

#Chubb

Giang Tran