Chủ đề: Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger tái xuất Điện ảnh

Schwarzenegger tái xuất

Theo Trợ lý của Arnold Schwarnegger, sau 7 năm là Thống đốc bang California, Mỹ, người hùng cơ bắp này sẽ quay lại nghiệp diễn.