Chủ đề: Hiệp định EVFTA

[Mega Story] Doanh nghiệp Việt Nam và làn sóng FTA Kinh doanh

Doanh nghiệp Việt Nam và làn sóng FTA

Nếu được tạo lập nền tảng tốt, có đầy đủ thông tin, kiến thức hội nhập và sự hỗ trợ tích cực của hệ thống pháp luật kinh doanh ổn định thì chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những bước tiến xa hơn.