Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Thi tốt nghiệp THPT

Khó hơn năm trước

Giáo dục

Khó hơn năm trước

Tuy làm được bài, song các sĩ tử cho rằng đề thi môn Toán năm nay có phần khó hơn so kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2011.