Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên xe khách.

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, hiện vẫn còn tình trạng nhiều hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang theo đúng quy định trong quá trình đi xe.

Để triển khai quyết liệt các công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành giao thông vận tải.

Cụ thể, các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn yêu cầu bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế đúng quy định; yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thường xuyên thực hiện sát khuẩn, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của hành khách đi xe; có biện pháp giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

[Bộ GTVT xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm phòng dịch COVID-19]

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải tiếp tục có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp camera theo đúng lộ trình của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2021 của Chính phủ đồng thời rà soát và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera cung cấp tài khoản truy cập vào máy chủ theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2021 của Chính phủ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19./.

Việt Hùng (Vietnam+)