Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

Công bố các đợt thanh tra và xử phạt về tài nguyên môi trường năm 2015

Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt 520 tổ chức vi phạm về tài nguyên, môi trường với số tiền gần 60,7 tỷ đồng; kiến nghị truy thu gần 109 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Hùng Võ (Vietnam+) Bản in

42% tổ chức vi phạm về đất đai
Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 29 tổ chức về việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu nhà ở tại một số tỉnh, thành phố. Qua đó đã phát hiện 42% tổ chức có vi phạm, do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, chậm làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ và tài sản gắn liền với đất cho các hộ mua nhà ở...

Trên cơ sở đó, Bộ đã kiến nghị truy thu gần 109 tỷ đồng tiền sử dụng đất, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 tổ chức với số tiền 37 triệu đồng.

Phát hiện 42% tổ chức vi phạm về đất đai. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Xử phạt 426 tổ chức vi phạm về môi trường
Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất về bảo vệ môi trường đối với 1.076 tổ chức trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố. Qua thanh tra, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát hiện 38% tổ chức có vi phạm, tăng 8% so với năm 2014.

Trên cơ sở vi phạm, Tổng cục Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 426 tổ chức với số tiền 50 tỷ 140 triệu đồng.

Ô nhiễm môi trường không khí ngày càng tăng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
44 tổ chức vi phạm về thăm dò, khai thác khoáng sản
Thông tin từ Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2015 đã tiến hành 32 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 139 tổ chức liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 44 tổ chức không có giấy phép thăm dò khoáng sản theo duy định, khai thác vượt công suất cho phép... với tổng số tiền xử phạt gần 5,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
31% tổ chức vi phạm về tài nguyên nước
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông…

Qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 31% tổ chức được thanh tra có vi phạm, tăng 7% so với năm 2014. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt 10 tổ chức với số tiền hơn 2 tỷ 160 triệu đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tin môi trường)
 11 tổ chức vi phạm về đo đạc và bản đồ
Cũng trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 9 cuộc thanh-kiểm tra đối với 113 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Qua đó, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và xử phạt 11 tổ chức vi phạm với số tiền 142 triệu đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)
Xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng vi phạm trách nhiệm quản lý
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2015, Bộ đã tổ chức cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường của Công ty cổ phần thép Hòa Phát tại Hải Dương. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền 270 triệu đồng.

Trong năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 6 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tại 6 tỉnh, thành phố, qua đó xử phạt hành chính 26 tổ chức với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Tin khác