COVID-19 kiem soat tot giup san xuat cong nghiep tang cao 24% hinh anh 1Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Thủy sản Cafatex. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt đồng thời các Hiệp định thương mại tự do phát huy hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đã sôi động trở lại. Theo đó sản xuất công nghiệp trong tháng đã tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu trên được công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tư của Tổng cục Thống kê, ngày 29/4.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tư tăng 1,1% so với tháng Ba và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó ngành khai khoáng tăng tương ứng 3,8% và tăng 1,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5% và tăng 29,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,6% và tăng 16,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4% và tăng 11,1%.

[Nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào tác động CPI giảm 0,04%]

Như vậy tính chung bốn tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7% (cùng kỳ năm trước tăng 9,7%), đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6% (cùng kỳ năm trước giảm 6,5%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm. Ngoài ra, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5% (cùng kỳ năm trước giảm 0,3%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng, ngành khai khoáng giảm 5,7% (cùng kỳ năm trước giảm 6,8%), làm giảm 0,9 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Theo đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/4 đã tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng thời điểm năm 2020. Cụ thể, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tương ứng tăng 0,2% và giảm 2,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,3% và tăng 1,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,8% và tăng 3%./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)