Người dân đọc chuyên san đăng tải Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba tại La Habana. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN)

Từ ngày 13/8, Cuba bắt đầu tiến trình lấy ý kiến của người dân về Dự thảo Hiến pháp mới. Tiến trình kéo dài đến ngày 15/11.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, tiến trình lấy ý kiến của nhân dân thể hiện tính chất dân chủ và đồng hành của Nhà nước cách mạng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân Cuba.

Một ủy ban được thành lập với sự tham gia của đại diện các tầng lớp xã hội Cuba dưới sự chủ trì của Đại tướng Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đã soạn thảo bản dự thảo Hiến pháp mới và bản dự thảo này đã được Quốc hội Cuba thông qua ngày 23/7 vừa qua.

[Quốc hội Cuba bắt đầu nghiên cứu về dự thảo cải cách Hiến pháp]

Bản dự thảo Hiến pháp mới gồm 224 điều (tăng 87 điều so với Hiến pháp hiện nay), được chia thành 11 tựa đề, 24 chương và 16 phần. Trong đó, dự thảo giữ nguyên 11 điều trong Hiến pháp hiện nay, sửa đổi 113 điều và loại bỏ 13 điều.

Dự thảo tái khẳng định vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Cuba là một lực lượng lãnh đạo xã hội và Nhà nước, tổ chức và định hướng nỗ lực chung của cả xã hội hướng tới mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Dự thảo bổ sung khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm khẳng định tính thể chế và tinh thần "thượng tôn pháp luật," trong đó quyền tối cao thuộc về Hiến pháp.

Dự thảo công nhận các hình thức sở hữu bao gồm sở hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân, sở hữu chung và sở hữu tư nhân. Dự thảo ghi nhận “tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.”

Dự thảo cũng đưa vào các quyền của công dân phù hợp với các thỏa ước quốc tế mà Cuba tham gia ký kết.

Trong Dự thảo Hiến pháp mới, các thành quả xã hội mà Cách mạng Cuba đã đạt được vẫn được giữ vững, đặc biệt là thành quả trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Sau khi lấy ý kiến nhân dân, Quốc hội sẽ tổng hợp và xử lý các ý kiến đóng góp và kiến nghị của nhân dân. Sau đó Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về dự thảo đã được bổ sung và chỉnh lý, trước khi thông qua lần cuối cùng toàn văn bản Hiến pháp mới. Tiếp theo đó, sẽ tổ chức trưng cầu ý dân thông qua bỏ phiếu kín, tự do, công bằng.

Thông báo báo chí nêu rõ chủ nghĩa xã hội mà Cuba đề ra là chủ nghĩa xã hội của tất cả nhân dân, vì dân và dân chủ, trong đó công cụ pháp lý đề bảo vệ quyền của người dân là Hiến pháp chiếm vị trí cao nhất./.