Dam bao chat luong giam dinh, dinh gia tai san cac vu tham nhung hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 17/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng.

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3; các thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Theo dự thảo Báo cáo, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật về giám định tư pháp; đã chỉ đạo rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để hoàn thiện hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật phục vụ cho công tác giám định tư pháp xây dựng và định giá tài sản.

Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản trong thời gian qua, hầu hết là các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, ban, ngành và thường xảy ra từ lâu, thậm chí thay đổi, không còn nguyên trạng...

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, phân công, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện công tác giám định, định giá tài sản và bàn giao kết luận giám định, định giá tài sản, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xử lý các vụ án, vụ việc trong tố tụng hình sự, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm rõ các nội dung giám định, cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu phục vụ giám định, định giá tài sản... qua đó đã góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng công tác giám định, định giá tài sản các vụ án, vụ việc được giao.

Trong kỳ kiểm tra, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 50 quyết định trưng cầu giám định (20 quyết định của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; 26 quyết định của Cục Kinh tế xây dựng; 2 quyết định của Vụ Quy hoạch-Kiến trúc; 1 quyết định của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; 1 quyết định của Thanh tra Bộ Xây dựng) và 16 yêu cầu định giá tài sản (10 yêu cầu của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; 06 yêu cầu của Cục Kinh tế xây dựng).

45 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; 3 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu; 1 yêu cầu định giá lại tài sản.

Trong tổng số 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu đã tiếp nhận trong kỳ kiểm tra, số yêu cầu định giá thuộc trường hợp của Hội đồng định giá cấp Bộ là 15 yêu cầu (10 yêu cầu từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản và 5 yêu cầu từ Cục Kinh tế xây dựng).

Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận 10 yêu cầu định giá (7 kết luận của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản và 3 kết luận của Cục Kinh tế xây dựng). Hiện đang giải quyết 5 yêu cầu, trong đó có 3 yêu cầu của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản và 2 yêu cầu của Cục Kinh tế xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng còn chậm.

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chưa có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng; một số khó khăn, vướng mắc tồn tại trong một thời gian dài nhưng chưa được nghiên cứu, đề xuất khắc phục...

Thay mặt Đoàn, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng trong công tác triển khai nội dung về giám định, định giá tài sản, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

[Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng]

Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Trong thời gian tới, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành, phối hợp ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản; nâng cao nhận thức cho các tổ chức giám định, người làm giám định, định giá tài sản thuộc ngành xây dựng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám định, định giá tài sản đối với quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản; có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân từ chối, né tránh thực hiện giám định, định giá tài sản mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác giám định, định giá tài sản.

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho các giám định viên và người định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng.

Dam bao chat luong giam dinh, dinh gia tai san cac vu tham nhung hinh anh 2Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung, điều chuyển cán bộ, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ cho công tác này; dành thời gian thích hợp cho người được phân công để tập trung giám định, định giá tài sản, không bị chi phối bởi công việc chuyên môn khác.

Đồng thời, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhằm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Xây dựng cũng như ngành xây dựng trong thời gian tới./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)