Ngày 4/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp toàn thể lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo từ đầu năm 2021 đến nay để kiểm điểm kết quả, tiến độ triển khai hai dự án.

Cuộc họp được tổ chức nhằm bàn các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư; hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân, cũng như việc in và trả thẻ cho công dân; các điều kiện đảm bảo cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Theo báo cáo tóm tắt tiến độ của hai dự án, quá trình thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đồng bộ vào hệ thống 98.713.820 nhân khẩu trên toàn quốc và đang trong giai đoạn “làm sạch” thông tin với mục tiêu cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân trước ngày 1/7/2021.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 27/4, Công an 63 địa phương thu nhận 33.920.141 hồ sơ căn cước công dân (đạt 67,8% so với chỉ tiêu đề ra).

Báo cáo cũng chỉ ra những yếu tố khó khăn có thể tác động đến quá trình thực hiện hai dự án thời gian tới như yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, khó khăn về nguyên liệu nhập khẩu...

Đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiện nay Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính bàn thống nhất các giải pháp kỹ thuật để phục vụ kết nối.

[Gần 3 triệu người dân Hà Nội đã được làm thủ tục cấp căn cước công dân]

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương tinh thần ra quân quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai hai dự án. Bộ trưởng khẳng định, với sự quyết tâm nỗ lực của toàn lực lượng Công an và sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mục tiêu tổng thể cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân sẽ hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Toàn lực lượng Công an tiếp tục duy trì khí thế mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm bước vào giai đoạn mới của hai dự án. Công an các đơn vị, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống.”

Các điều kiện về kỹ thuật và an toàn phải được đảm bảo khi chính thức kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần gấp rút hoàn thiện hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hai dự án, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo bố trí, duy trì đủ nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện 2 dự án; tăng cường công tác tuyên truyền để nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân đối với hai dự án; kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

 
PV (TTXVN/Vietnam+)