Day nhanh cap phep khai thac khoang san xay dung cao toc Bac-Nam hinh anh 1Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác chiều 10/12/2021. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Đây là nội dung Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Xác định tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế của từng địa phương và của cả nước, trong những năm qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống đường bộ cao tốc.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Vì vậy, việc sớm hoàn thành Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là nhiệm vụ chính trị, cùng với việc triển khai giai đoạn 2 (giai đoạn 2021-2025) đang trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ 2.063km tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông vào năm 2025.

Qua kiểm điểm kết quả thực hiện dự án tính từ kỳ họp trước (ngày 20/10/2021) đến nay, Chính phủ đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, của Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành có liên quan và các Ban Quản lý dự án, các nhà đầu tư, nhà thầu thi công.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương, đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành (chỉ còn cục bộ một số vị trí với tổng chiều dài khoảng 465m, chiếm 0,07% chiều dài tuyến); khối lượng xây lắp đạt khá cao (giải ngân đến nay đạt khoảng 17.476 tỷ đồng, tương đương 32,22%). Phó Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương Bộ Giao thông Vận tải đã đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên 81%, cao hơn bình quân của cả nước (56%).

[Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông]

Thông báo cũng nêu rõ: Chính phủ đã ban hành hai nghị quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường sử dụng cho dự án, đã cơ bản tháo gỡ được khó khăn về vật liệu đất đắp nền đường (hiện chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu m3 vật liệu đất đắp nền đường).

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: một số dự án thành phần còn thiếu bãi đổ vật liệu phế thải, thiếu hụt về nguồn cung vật liệu đất đắp nền đường, còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Để giải quyết các tồn tại nêu trên, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về công tác cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án, các địa phương (Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đồng Nai) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ.

Các nhà thầu/nhà đầu tư thi công phải chủ động phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên. Tiến độ xử lý các vướng mắc về nguồn vật liệu yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/1/2022.

Day nhanh cap phep khai thac khoang san xay dung cao toc Bac-Nam hinh anh 2Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 hồi tháng 6/2021. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Về công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền các địa phương chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế và thực hiện công tác di dời các trụ điện cao thế trước ngày 15/01/2022.

Đối với các vị trí cục bộ còn tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương (Nghệ An, Thừa Thiên-Huế và Đồng Nai) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khối lượng còn lại công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/1/2022.

Về tiến độ thi công các dự án thành phần, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các Nhà thầu tổ chức thi công 3 ca/ngày đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra (đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2022), khuyến khích các nhà thầu hoàn thành công trình trước tiến độ yêu cầu.

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tiến độ chi tiết của từng dự án, gói thầu để làm căn cứ kiểm điểm trong Hội nghị giao ban lần tới, trong đó làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan (trách nhiệm của địa phương trong chậm bàn giao mặt bằng, thiếu mỏ vật liệu; trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu trong tổ chức thi công...); đồng thời nghiên cứu, có cơ chế khuyến khích các nhà thầu làm tốt để ưu tiên (trên cơ sở pháp luật cho phép) khi đấu thầu tham gia các dự án tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng công trình, thực hiện nghiêm các quy định kỹ thuật của dự án (lưu ý về công tác hoàn thiện hồ sơ; thí nghiệm vật liệu tại công trình), không để xảy ra các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng như tại một số dự án trong thời gian qua.

Bộ Giao thông Vận tải, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các ý kiến của Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình (bán kính đường cong; tải trọng và số lần lu lèn; giải pháp thoát nước tạm...), có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị chuyên đề để phổ biến, quán triệt các giải pháp kỹ thuật đến toàn bộ các chủ thể liên quan để thực hiện thống nhất, bảo đảm chất lượng các công trình đường bộ cao tốc đang và sẽ triển khai.

Day nhanh cap phep khai thac khoang san xay dung cao toc Bac-Nam hinh anh 3Thi công dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ-Mai Sơn qua tỉnh Ninh Bình, hồi tháng 3/2021. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Đối với việc triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, rút kinh nghiệm từ việc triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các bộ, ngành liên quan để triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 trong công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật liệu cho dự án.

Ngay sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, phải lựa chọn các nhà thầu lớn, có đủ năng lực thi công; phải đổi mới về công nghệ thực hiện, trang thiết bị thi công để rút ngắn thời gian thi công công trình ngay từ khi lập hồ sơ mời thầu./.

(TTXVN/Vietnam+)