De xuat cac truong hop duoc phep chuyen benh pham, chuyen benh nhan hinh anh 1Làm thủ tục cho bệnh nhân khám bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ đề xuất nguyên tắc thực hiện việc chuyển và tiếp nhận dịch vụ cận lâm sàng, các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

[Bệnh nhân ở Hà Nội được BHYT thanh toán hơn 1,4 tỷ đồng]

Theo đó, nguyên tắc thực hiện việc chuyển và tiếp nhận dịch vụ cận lâm sàng khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không thực hiện được dịch vụ xét nghiệm theo chỉ định của người ra y lệnh thì được phép chuyển bệnh phẩm hoặc chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế khác thực hiện được dịch vụ xét nghiệm đó.

Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ xét nghiệm do cơ sở khác chuyển tới phải đảm bảo cơ sở vật chất và giấy phép hoạt động và phạm vi hoạt động theo đúng quy định; Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán dịch vụ xét nghiệm này theo giá quy định cho cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển bệnh nhân đi.

Về việc chuyển bệnh phẩm hoặc chuyển bệnh nhân tới cơ sở khác thực hiện dịch vụ xét nghiệm, cận lâm sàng trong trường hợp: Cơ sở khám chữa bệnh nơi đang khám hoặc điều trị bệnh nhân không thực hiện được dịch vụ xét nghiệm vì thiết bị hỏng hoặc không có nhân viên thực hiện; Cơ sở khám chữa bệnh nơi đang khám hoặc điều trị bệnh nhân không đủ điều kiện trang thiết bị tổ chức thực hiện dịch vụ xét nghiệm đó.

Về việc tiếp nhận bệnh phẩm hoặc bệnh nhân để thực hiện dịch vụ xét nghiệm và cận lâm sàng: Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ xét nghiệm, cận lâm sàng do cơ sở y tế khác chuyển tới phải bảo đảm chính xác, đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ xét nghiệm, cận lâm sàng cho cơ sở y tế chuyển bệnh phẩm, bệnh nhân theo giá quy định.

Dự thảo cũng đề xuất hướng dẫn xác định hệ số điều chỉnh trong phương thức thanh toán theo giá dịch vụ như sau: K là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ.

Hệ số K được sử dụng để tính tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hằng năm, căn cứ chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê công bố, Bộ Y tế xác định và thông báo hệ số K trên toàn quốc sau khi thống nhất với Bộ Tài chính làm cơ sở để cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương tham khảo, thống nhất áp dụng tại đơn vị./.

(Vietnam+)