Dien mung nhan ky niem 85 nam thanh lap Dang Cong san Viet Nam hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz; Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng nước Nga, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất D.A.Medvedev đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau đây là nội dung các bức điện:

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhân dịp 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, chúng tôi xin gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt.

Chúng tôi vui mừng nhận thấy 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam, thực hiện giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đạt được những thành tựu rõ rệt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, sự nghiệp đổi mới của Việt Nam nhất định sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, đón chào thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12 bằng những thành tích mới.

Sự giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng Trung-Việt góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng cao độ quan hệ Trung-Việt, coi quan hệ hữu nghị truyền thống Trung-Việt là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Chúng tôi nguyện cùng với phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung-Việt không ngừng phát triển về phía trước theo quỹ đạo đúng đắn, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

Chúc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đạt được thành tựu mới to lớn hơn nữa.

Chúc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng đi sâu phát triển.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba, tôi xin gửi tới Đồng chí, tới các đồng chí lãnh đạo, đảng viên và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng và mối quan hệ anh em giữa hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước Cuba-Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí, tới Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, những lời chúc mừng nhiệt liệt và lời chào nồng thắm.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống cuộc xâm lược và can thiệp của thế lực bên ngoài, giải phóng dân tộc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất nước nhà và công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi.

Chúng tôi lấy làm vui mừng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giành những thành tựu to lớn trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa phồn vinh.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta do các vị Lãnh tụ tiền bối của hai nước xây dựng và vun đắp khai hoa, sẽ được tăng cường và phát triển hơn nữa trên một con đường vì sự thắng lợi của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, và xin chân thành chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, quý Đảng thu được những thành quả to lớn hơn nữa trong những hoạt động quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng.

Thủ tướng nước Nga, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất D.A. Medvedev

Tôi xin gửi tới Đồng chí những lời chúc mừng chân thành nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng ở cội nguồn thành lập Đảng là người bạn của đất nước chúng tôi Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn bó với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do và độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hun đúc lên những chiến thắng trong cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp và trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ xâm lược, đã diễn ra việc thống nhất quốc gia, đã giải quyết các nhiệm vụ khôi phục thời hậu chiến và đã tạo nên nền tảng cho sự phát triển kinh tế năng động.

Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một là lực lượng lãnh đạo của xã hội Việt Nam, tích cực tiến hành chính sách hiện đại hóa và hội nhập của CHXHCN Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Tôi tin tưởng rằng, việc làm sâu rộng thêm sự phối hợp hành động giữa Đảng chính trị Toàn Nga Nước Nga thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt.

Tôi xin đề nghị chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí của chúng tôi - ban lãnh đạo và toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. /.
(TTXVN/Vietnam+)