Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối chính sách đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong suốt 91 năm qua, đặc biệt là sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tự hào nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã gây dựng, được tôi luyện và thử thách qua ngọn lửa cách mạng và trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại, phát triển của hai dân tộc; là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, nay vẫn tiếp tục được củng cố và tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên các lĩnh vực.

[Lãnh đạo bộ, ngành của Lào chúc mừng ngày thành lập ĐCS Việt Nam]

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, có hiệu quả và kịp thời đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết:

Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam không ngừng phát triển.

Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak cũng có Điện mừng gửi Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân./. 

(TTXVN/Vietnam+)