Don vi hanh chinh cap xa moi cua Thai Binh chinh thuc hoat dong tu 1/4 hinh anh 1Xã Thụy Phúc sẽ sáp nhập với xã Thụy Dương (Thái Thụy) để thành lập đơn vị hành chính mới. (Nguồn: baothaibinh.com.vn)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 20 để triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các địa phương trên tổ chức hội nghị công bố nghị quyết và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị chức năng khẩn trương triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới, thu hồi con dấu cũ. Cùng với đó là phân loại đơn vị hành chính cấp xã mới; chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân… để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2020 và chậm nhất không quá ngày 10/4/2020.

[Đảm bảo kinh tế, đời sống nhân dân sau sắp xếp lại đơn vị hành chính]

Trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn hoạt động bình thường theo cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi sắp xếp, bảo đảm không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Ủy ban Nhân dân các huyện nói trên chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn của đơn vị.

Theo Nghị quyết số 892 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 5 huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình thực hiện sắp xếp gần 50 xã, thị trấn, trong đó huyện Thái Thụy thực hiện sắp xếp nhiều xã nhất với 16 xã…

Từ ngày 1/3/2020, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thành phố và 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường, 9 thị trấn./.

Sơn Hải (TTXVN/Vietnam+)