Đồng chí Lê Đức Thọ có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí sinh ngày 10/10/1911, cách đây 110 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)