Du thao Bao cao chinh tri Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ Viet Nam hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mười (khóa VIII). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18-20/9/2019, tại Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành xin ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị để hoàn thiện, trình Đại hội.

Thời gian góp ý từ 17/8-10/9/2019. Nơi nhận góp ý: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

TTXVN trân trọng giới thiệu đến độc giả trên cả nước toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị.

[Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam]

(TTXVN/Vietnam+)