EU ban hành quy định sửa đổi về chứng nhận vệ sinh thú y trong xuất khẩu

EU ban hành Quy định (EU) 2023/2814 sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2020/2235, Quy định (EU) 2016/429 và (EU) 2017/625 liên quan đến Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Chế biến, phân loại thịt lợn tại nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh (huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Chế biến, phân loại thịt lợn tại nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh (huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Bỉ thông tin, ngày 9/7/2024, EU ban hành Quy định (EU) 2023/2814 sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2020/2235, Quy định (EU) 2016/429 và (EU) 2017/625 liên quan đến Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sản phẩm động vật; sản phẩm động vật đối với các lô hàng xuất khẩu và lưu thông tại EU.

Cụ thể, Giấy chứng nhận chính kiểm dịch và an toàn thực phẩm sản phẩm động vật đối với gelatine dùng cho người không phải là viên nang gelatine không có nguồn gốc từ xương động vật nhai lại; Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch và an toàn thực phẩm các sản phẩm tinh chế sâu được mô tả trong Phần XVI của Phụ lục III của Quy định số (EC) 853/2004, dành người tiêu dùng.

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch và an toàn thực phẩm các sản phẩm hỗn hợp/phối chế được bảo quản ở nhiệt độ phòng dành cho người và các sản phẩm hỗn hợp/phối chế tổng hợp yêu cầu điều kiện bảo quản dành cho người và có chứa thành phần sản phẩm thịt trừ gelatine không có nguồn gốc từ xương động vật nhai lại, collagen không có nguồn gốc từ xương động vật nhai lại và các sản phẩm đã được tinh chế sâu và sản phẩm có chứa hàm lượng sữa non.

Ngoài ra, mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch và an toàn thực phẩm quá cảnh EU từ nước thứ ba hoặc lưu thông trong EU, các sản phẩm hỗn hợp/ tổng hợp phối chế có chứa thịt bảo quản ở nhiệt độ phòng dành cho người trừ gelatine, collagen và các sản phẩm tinh chế sâu và có thành phần sữa non; Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch trong trường hợp giám định trước giết mổ tại nơi xuất xứ; Mẫu giấy chứng vệ sinh thú y trường hợp giết mổ khẩn cấp ngoài lò mổ tập trung.

Quy định này có hiệu lực từ 29/7/ 2024. Bên cạnh đó, EU cũng quy định thời gian chuyển tiếp đến 29/4/ 2025. Đối với các giấy chứng nhận được ban hành trước ngày 25/1/2025 theo mẫu cũ tại Quy định số 2020/2235 vẫn được áp dụng.

Chi tiết các sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, tham khảo lại link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401874./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục