EVN se tap trung hoan thanh quyet toan co phan hoa GENCO 2, 3 hinh anh 1Nhà máy Nhiệt điên Ô Môn thuộc Tổng Công ty Phát điện 2. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Sáng 14/1, báo cáo tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2022, Tập đoàn sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức; trong đó, tập trung hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, 3 (GENCO 2, 3) và thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) theo chỉ đạo của Cơ quan có thẩm quyền.

Theo ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, tập đoàn sẽ xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025; đề án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2022-2025; kế hoạch triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; phương án sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc 3 Tổng công ty Phát điện…

Ngoài ra, tập đoàn tiếp tục rà soát, sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động các Tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và các đơn vị trực thuộc EVN.

Đồng thời bám sát, giải trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước, các bộ, ngành để trình Chính phủ phê duyệt Điều lệ EVN sửa đổi; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025, Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện (A0) thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Để hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa, EVN đã kiến nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN...

[Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: 'Điệp khúc' kéo dài nhiều năm]

Báo cáo của EVN cho biết, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2021 của tập đoàn gặp nhiều khó khăn; trong đó, có sự thay đổi của pháp luật tại thời điểm đang thực hiện các bước của quá trình cổ phần hóa, như việc Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/411/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần.

Đối tượng các đơn vị cổ phần hóa của EVN hầu hết là có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, giá trị tài chính nên cần nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý. Bên cạnh đó, chưa có các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, năng lực quản trị tham gia.

Cùng với đó, thị trường không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nền kinh tế không thu hút được các nhà đầu tư. Từ đó, dẫn đến quá trình cổ phần hóa GENCO 2 chưa đạt như kỳ vọng, chỉ bán được 0,14% vốn tại GENCO 2.

Dù vậy, trong năm qua, công tác quản trị và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Tập đoàn đã báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025, Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Điều lệ EVN sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp....

Đồng thời, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045 theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021.

Riêng với GENCO2, tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 1/7/2021.

Với GENCO3, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán cổ phần hóa.

Còn với GENCO1, EVN đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - GENCO1 trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước.

Tuy nhiên, do thay đổi quy định của pháp luật và triển khai trong giai đoạn giãn cách để chống dịch COVID-19, nên không đủ thời gian để thực hiện kiểm toán theo quy định. Do vậy, Ủy ban đã đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển cổ phần hóa Công ty mẹ - GENCO1 sang giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2021, EVN đã rà soát danh mục thoái vốn, giảm vốn để trình trong Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025. Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có sở hữu chéo và thực hiện các giải pháp lành mạnh tài chính, thoái vốn tại các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

EVN cũng đã ban hành và chỉ đạo đơn vị thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính của Cơ quan Tập đoàn năm 2021.

Theo đó, đơn giản hóa báo cáo bằng việc nâng cấp, cập nhật báo cáo thông qua EVNPortal; đưa vào sử dụng phần mềm Digital-Office thay cho phần mềm E-office; giảm thời lượng các cuộc họp; việc sử dụng chữ ký số đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm chi phí và thuận tiện trong giải quyết công việc; tại cơ quan EVN, năm 2021 có khoảng 1.800 cuộc họp trực tuyến, đạt tỷ lệ 65%.../.

Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)