Ngày 30/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cho biết, từ năm 2018 tới tháng 7/2019, tỉnh đã tiếp 1.923 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 1.987 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Các kiến nghị, đơn thư đã được bộ phận tiếp công dân xem xét chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời. Các vụ việc chưa đúng địa chỉ, trình tự, thủ tục... được cán bộ tiếp công dân hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo và triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân và niêm yết công khai lịch tiếp công dân, đăng tải lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Ban tiếp công dân cấp tỉnh, huyện, xã. Tỉnh cũng đã thành lập Ban tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức có trình độ làm công tác tiếp công dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 224 cán bộ, trong đó 170 cán bộ tiếp công dân trình độ từ đại học trở lên.

Nhìn chung, đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn tỉnh không nhiều, chủ yếu là đơn thư kiến nghị, đề nghị. Nội dung đơn thư tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các chế độ chính sách.

[Tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV]

Sau khi nhận được đơn thư, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công khai minh bạch...

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giam sat cong tac giai quyet khieu nai, to cao tai tinh Bac Kan hinh anh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn khảo sát điểm tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận những kết quả Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua như: Triển khai tương đối hiệu quả Luật Khiếu nại, tố cáo; thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tỉnh phát huy trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, không được để xảy ra việc ủy quyền hoặc “khoán” cho Ban Tiếp công dân.

Ngành chức năng của tỉnh nắm chắc, dự báo kịp thời xu hướng khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc đông người để giải quyết ngay từ cấp cơ sở; xem xét giải quyết toàn diện, thấu tình đạt lý, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Các cấp, ngành cần thực hiện đầy đủ quy định tiếp xúc và tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri, giải quyết kịp thời, không để cử tri phản ánh nhiều lần. Tỉnh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể; nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân; bố trí vị trí tiếp công dân phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Trước đó, ngày 29/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn giám sát đã tới khảo sát điểm tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn, Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn); thăm, tặng quà thương binh Hoàng Văn Lệnh, phường Huyền Tụng và thương binh Dương Thế Bổng, phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn).

Giam sat cong tac giai quyet khieu nai, to cao tai tinh Bac Kan hinh anh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà ông Hoàng Văn Lệnh tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Vũ Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)