Theo tin từ Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, Văn phòng IOM tại Tokyo sẽ cung cấp một số trợ giúp nhân đạo khẩn cấp hỗ trợ cho người di cư và công dân nước thứ ba tại Nhật Bản muốn hồi hương nhưng gặp khó khăn do hậu quả sóng thần, động đất và sự cố hạt nhân.

Khoản hỗ trợ bao gồm cả vé máy bay một chiều về nước gốc, hỗ trợ sơ tán và một số nhu cầu thiết yếu khác, ưu tiên cho người từ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này.

Người yêu cầu trợ giúp cần khai đầy đủ đơn do IOM cung cấp; các trường hợp có xác nhận của cơ quan đại diện của nước người đó là công dân, hoặc của tổ chức khác có chức năng trợ giúp như chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ... sẽ được xem xét trước.

Thông tin chi tiết về sự trợ giúp này được đăng tải trên Website của IOM ( http://iom.int/ ), hoặc có thể truy cập qua cổng thông tin điện tử của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ( http://lanhsuvietnam.gov.vn/ ) vào mục "Trợ giúp của IOM"./.

(TTXVN/Vietnam+)