(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 16/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 39 về chủ động ứng phó với mưa đặc biệt lớn.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghiêm Công điện số 38 ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

[Chương Mỹ trực 24/24 giờ bảo vệ đê tả sông Bùi trước bão số 4]

Trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp về chống ngập úng vùng trũng thấp, ngập úng đô thị; lũ lớn trên các tuyến sông, hồ chứa; an toàn dân cư, đặc biệt những khu vực mới xảy ra ngập úng kéo dài như Chương Mỹ, Hà Nội.

Các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.