Ngày 20/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết luận của Thành ủy Hải Phòng về những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão và một số cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

Theo thông báo của Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thông trong thời gian vừa qua đã để xảy ra một số sai phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên và thi công chức.

[Cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Không còn giơ cao đánh khẽ]

Đối với những khuyết điểm và sai phạm trên, Thành ủy Hải Phòng đã có hình thức kỷ luật về Đảng, cách chức Phó Bí thư đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Hiện, các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Thông và một số cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Lão./.