Sáng 31/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các đại biểu cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 9 lần về thăm và làm việc với thành phố Hải Phòng. Bác đã dành sự quan tâm đặc biệt, dõi theo từng diễn biến trong phong trào cách mạng và chỉ đạo quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển thành phố... Hải Phòng hôm nay đang có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, và đang truyền đi thông điệp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng với lòng tin yêu và mong mỏi của Người.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhìn chung đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 100% cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, tiếp tục tạo những chuyển biến khá rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm được coi trọng.

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương. Đó là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của thành phố; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Hai Phong to chuc Hoi nghi 50 nam thuc hien Di chuc cua Bac Ho hinh anh 1Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Việc học tập và làm theo Bác là giải pháp có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp."

Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, sức thuyết phục, cảm hóa cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nét mới sáng tạo, thiết thực, kịp thời.

[50 năm Di chúc Bác Hồ: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Người]

Cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn địa phương, đơn vị, lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng còn đó những hạn chế trong quá trình thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là vẫn còn tư tưởng trông chờ, dập khuôn theo hướng dẫn của cấp trên; tính chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát có đơn vị chưa coi trọng.

Chất lượng thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của một số cá nhân người đứng đầu chưa cao; việc chấn chỉnh lề lối, kỷ cương, kỷ luật, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nơi, có lúc chưa nghiêm. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Từ thực tế này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu trong thời gian tới, toàn Đảng bộ nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với việc tuyên truyền và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Phòng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” trong đó đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị luôn trong sạch, tin cậy về chính trị, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để tác động tiêu cực của đời sống xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; mặt khác, tích cực triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc không để xảy ra “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch... Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 115 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018./.


Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)