Hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long: Những hậu quả khôn lường

Hàng ngàn gốc sầu riêng chết dần chết mòn, hàng chục ngàn hecta lúa bị thiệt hại à hậu quả khủng khiếp mà hậu mà khủng khiếp của những đợt xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Minh Sơn (Vietnam+)