Thứ Tư, Tháng Mười Một 22/11/2017

Hàng chục nghìn gốc nho sắp thu hoạch bị chặt trong đêm

(Vietnam+) Bản in

10 hộ nông dân ở quận Bá Kiều, thành phố Tây An, Trung Quốc, buồn bã nhìn những gốc nho của họ bị chặt trong đêm mà không biết nguyên nhân.