Hau Giang: Ky luat Pho Giam doc So Tu phap khong nhan dieu dong hinh anh 1  Ông Nguyễn Thành Nhơn tại buổi triển khai quyết định kỷ luật. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chiều 22/8, tại Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai Quyết định số 177-QĐ/UBKT ngày 20/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, do không nhận quyết định điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Quyết định kỷ luật nêu rõ xét bản tự kiểm điểm của ông Nguyễn Thành Nhơn; Thông báo kết luận số 132-TB/UBKTTU, ngày 25/7/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của đoàn kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Nguyễn Thành Nhơn với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đã không chấp hành Quyết định số 811/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều động và giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Hậu Giang là vi phạm Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng “không phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.”

Ông Nguyễn Thành Nhơn vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” “không chấp hành sự phân công của tổ chức;” vi phạm Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý thức tổ chức kỷ luật “Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức.”

Ông Nguyễn Thành Nhơn vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Quy định 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm “Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định.”

Vi phạm của ông Nhơn ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật./.

Phạm Duy Khương (TTXVN/Vietnam+)