HDND tinh Binh Dinh ghi dam dau an mot nhiem ky nhieu doi moi hinh anh 1Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 19/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đánh giá tại kỳ họp, điểm mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII so với các khóa trước là đã tổ chức cho các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân họp tổ trước khi khai mạc để giúp các đại biểu có thời gian nghiên cứu, thảo luận sâu hơn các nội dung trình kỳ họp và quyết nghị của đại biểu; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mỗi kỳ họp, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành lấy ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực cần chất vấn, trên cơ sở đó quyết định danh sách thủ trưởng các sở, ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp.

[Thủ tướng chuẩn y ông Nguyễn Phi Long là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định]

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức 13 kỳ họp, gồm 11 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề; đã thông qua 290 nghị quyết (183 nghị quyết quy phạm pháp luật; 107 nghị quyết áp dụng quy phạm pháp luật; trong đó có 164 nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế-ngân sách; 36 nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; 25 nghị quyết lĩnh vực nội chính và 65 nghị quyết trên các lĩnh vực khác).

Với việc thông qua nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định ngày càng bám sát tình hình thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã thực hiện 29 cuộc giám sát, tập trung vào việc thực hiện pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương mà cử tri quan tâm...

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân 6,4%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Gần đây, Bình Định đã trở thành điểm sáng trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

Nhiều đô thị trong tỉnh có bước phát triển nhanh chóng, khu vực nông thôn, miền núi cũng có bước tăng trưởng nhanh và đổi mới.

Du lịch Bình Định đã thực sự khởi sắc, trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một điểm đến mới đầy hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được từng bước nâng cao...

“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi đậm dấu ấn hoạt động có hiệu quả, đổi mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định các khóa trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,” ông Hồ Quốc Dũng cho biết.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và để chuẩn bị cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình kiện toàn Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Đinh Yang King để nghỉ hưu; bầu ông Sô Y Lũy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Ban Dân tộc giữ chức Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng về nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)