Hình ảnh về 6 phát hiện khoa học nổi bật nhất thế giới năm 2016

Sóng hấp dẫn tạo ra trong quá trình hai lỗ đen sáp nhập và hóa thạch của một loài cá sấu nước mặn khổng lồ là hai trong số 6 phát hiện khoa học nổi bật nhất thế giới trong năm 2016.
Hồng Hạnh (Vietnam+)