Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

Hình ảnh về 6 phát hiện khoa học nổi bật nhất thế giới năm 2016

Hồng Hạnh (Vietnam+) Bản in

Sóng hấp dẫn tạo ra trong quá trình hai lỗ đen sáp nhập và hóa thạch của một loài cá sấu nước mặn khổng lồ là hai trong số 6 phát hiện khoa học nổi bật nhất thế giới trong năm 2016.