Ngày 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với tỉnh Hải Dương về kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác phải thật sự hiệu quả, thiết thực xuất phát từ chính thực tiễn của các địa phương, đơn vị, cá nhân; "làm theo" Bác phải trở thành ý thức tự giác của mỗi người.

Các ngành, các cấp, đơn vị và địa phương, trong đó có Hải Dương phải thật sự quan tâm phát hiện và xây dựng các điển hình tiên tiến. Những nhân tố hay, việc làm tốt phải được phát hiện tìm kiếm, nhân ra để mọi người học hỏi.

Ông cho rằng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đúng và trúng, có sức lan tỏa rộng rãi, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, hưởng ứng.

Cuộc vận động đã góp phần to lớn vào việc ngăn chặn suy thoái trong lối sống, đạo đức của một số bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần đưa tư tưởng của Bác thấm sâu hơn vào nền tảng tình thần của xã hội, tạo tính ổn định và bền vững trong sự phát triển, đi lên của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những cách làm hay, sáng tạo của tỉnh Hải Dương qua 4 năm thực hiện cuộc vận động. Đợt kiểm tra lần này tại Hải Dương nhằm đánh giá tình hình 4 năm thực hiện cuộc vận động, cũng như tổng kết và tiếp tục đôn đốc thực hiện có chiều sâu trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để chuẩn bị tốt cho tổng kết 4 năm cuộc vận động ở Trung ương; từ đó rút ra các bài học quan trọng, tiếp tục thực hiện lâu dài cuộc vận động.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đánh giá về mình, về những việc làm được ở đơn vị mình. Người lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, cơ sở phải nêu gương, là điển hình trong mọi công việc, trong đó người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, lấy tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Mỗi ngày làm một công việc tốt, để có thay đổi, tăng dần về lượng, tiến tới sự thay đổi về chất.

Ngay tại Hải Dương, tỉnh đã biết gắn việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế (GDP tăng khoảng 10%/năm), cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và vấn đề an sinh xã hội.

Hải Dương là một trong những đơn vị, tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương được chọn làm trước về việc tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Qua 4 năm triển khai, cuộc vận động ở Hải Dương đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trước hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Hải Dương học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hình thành những chuẩn mực đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh đang dẫn dắt và nhân rộng trong xã hội.

Đặc biệt, thông qua cuộc vận động tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị, cơ sở./.

Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)