Trong ngày 24/5/2022 có 546.309 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 219.796.318 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.569.881 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.434.732 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 3.791.705 liều./.
(TTXVN/Vietnam+)