Hon 407.000 lao dong da duoc xac nhan huong ho tro tien thue nha hinh anh 1Một góc xóm trọ của người lao động. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm cơ sở chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 407.000 người tại 50 tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

[Bộ LĐTBXH nói gì về chậm hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động?]

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ tối đa 3 tháng), cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 9.657 đơn vị với 397.588 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại 50 tỉnh, thành phố.

Số lượng người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ: tối đa 3 tháng) được xác nhận ít hơn. Có 1.272 đơn vị với 9.603 lao động tại 32 tỉnh, thành phố đã được xác nhận cơ quan bảo hiểm xác nhận để hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đang tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)