Họp về kế hoạch đề án xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp cho ý kiến về “Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045."
(TTXVN/Vietnam+)