[Infographics] Nghi quyet so 78/NQ-CP ve phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nội dung của Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19 gồm các chỉ đạo định hướng hoạt động phòng chống dịch trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)