[Infographics] Nguyen tac bau cu dai bieu Quoc hoi, dai bieu HDND hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm nguyên tắc bầu cử phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc bầu cử trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín./

(TTXVN/Vietnam+)