[Infographics] Thong qua cac chi tieu kinh te-xa hoi chu yeu nam 2021 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 11/11/2020, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%.

(TTXVN/Vietnam+)