Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khắc phục khuyến cáo Tư vấn Pháp ra sao?

Khi nào đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được đưa vào khai thác?

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Hội đồng Kiểm tra Nhà nước xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.
Đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chạy vận hành thử. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chạy vận hành thử. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được nghiệm thu hoàn thành và kết quả vận hành thử đã đảm bảo các chỉ tiêu vận hành khai thác theo đúng thiết kế. Trong quá trình khai thác dự án Cát Linh-Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội sẽ phối hợp với sự hỗ trợ của Tư vấn vận hành.

Liên quan đến 9/16 phát hiện của Tư vấn ACT (Pháp) đánh giá an toàn hệ thống dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về việc giải pháp khắc phục đối với 9 khuyến cáo của Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Phía thành phố Hà Nội đồng thuận với các giải pháp khắc phục đối với 9/16 vấn đề, phát hiện của Tư vấn ATC liên quan đến quản lý vận hành, bố trí nhân sự trong giai đoạn khai thác, thuộc trách nhiệm của Hà Nội theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, quy trình vận hành khai thác dự án thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, đây là dự án thí điểm do Bộ Giao thông Vận tải/Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư được thực hiện công nghệ mới theo tiêu chuẩn Trung Quốc, lần đầu tiên được đưa vào vận hành khai thác, chưa được đánh giá một cách toàn diện, liên quan nhiều lĩnh vực, các đơn vị thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt chưa nhiều kinh nghiệm.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là đơn vị sử dụng, khai thác, vận hành (giao cho Công ty Metro Hà Nội), trên cơ sở quy trình vận hành khai thác do Tổng thầu EPC lập, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản thống nhất chấp thuận 166 quy trình vận hành khai thác và tiếp tục giao Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu EPC, Metro Hà Nội, Tư vấn vận hành Metro Bắc Kinh thực hiện, theo dõi, cập nhật, đề xuất điều chỉnh bổ sung trong thời gian 1-2 năm (song song với thời gian bảo hành), sau đó Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội phối hợp xem xét, phê duyệt.

Trước đó, ngày 7/6, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng về khuyến cáo của Tư vấn ACT trong đó dẫn giải dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông còn tồn tại một số vấn đề về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn đã được Ban Quản lý dự án đường sắt xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Tư vấn Pháp ACT đã tiến hành đánh giá an toàn hệ thống cho dự án từ năm 2018 và đã hoàn thiện 13 báo cáo đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống; đã đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách theo xác nhận của Tư vấn Ricardo; đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành về an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, đăng kiểm phương tiện, huấn luyện đào tạo.

Mặt khác, theo hợp đồng EPC và quy định áp dụng, dự án phải triển khai vận hành thử toàn hệ thống để nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, dự án Cát Linh-Hà Đông được nghiệm thu hoàn thành và kết quả vận hành thử đã đảm bảo các chỉ tiêu vận hành khai thác theo đúng thiết kế.

[Vì sao đường sắt Cát Linh-Hà Đông có sự vênh về tiêu chuẩn an toàn?]

Cho rằng công suất khai thác hiện nay chưa đến 50% năng lực tối đa theo thiết kế, phía Bộ Giao thông Vận tải lý giải năng lực tối đa toàn tuyến theo thiết kế là 24 đoàn tàu cùng hoạt động với giãn cách tối thiểu 2-3 phút, thiết kế vận hành giai đoạn đầu (13 đoàn tàu) với tối đa 10 đoàn tàu hoạt động trên tuyến, giãn cách 6 phút.

“Vì vậy, có thể đưa công trình vào khai thác mà không cần giảm chỉ tiêu nào cho dù vẫn còn một số tồn tại và một số phát hiện được Tư vấn ACT khuyến cáo cải tiến nâng cao trong quá trình khai thác,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Dẫn chiếu các quy định tại Trung Quốc hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng nước này cũng không có giai đoạn khai thác thử mà được quy định là thời gian khai thác lần đầu. Sau khi bàn giao, Metro Hà Nội có thể tham khảo cách làm của Trung Quốc cho thời gian khai thác lần đầu với sự hỗ trợ của Tư vấn vận hành.

Trên cơ sở này, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Hội đồng Kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông làm cơ sở tiến hành bàn giao công trình đưa vào vận hành khai thác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục